Partners Bond Opportunity

Korunový dluhopisový fond s flexibilní investiční strategií. V současnosti si udržuje nízkou průměrnou splatnost portfolia a vysoké zastoupení hotovosti.

Vydáno: 19. 5. 2023
Kategorie: Investice
Zdroj: PartnersNews

V ČR působící Partners investiční společnost spravuje několik dluhopisových, smíšených i akciových fondů. Většina z nich usiluje o korunový výnos pomocí poměrně specifických strategií. Níže si představíme korunový dluhopisový fond umožňující investice do širokého spektra aktiv od termínovaných vkladů po HY dluhopisy.

FLEXIBILNÍ AKTIVNÍ SPRÁVA

Partners Bond Opportunity je v základu korunový dluhopisový fond s poměrně volnou investiční strategií. Samotná společnost Partners uvádí, že fond „nabízí investiční příležitost pro klienty, kteří jsou ochotni akceptovat riziko zvýšené nad úroveň státních dluhopisů, a kteří hledají s tím spojené vyšší možné zhodnocení prostředků, a to mimo akciové trhy.“

Základní zadání strategie je tedy takové, že by měl fond svou výkonností dlouhodobě překonávat český trh státních dluhopisů.

Samotné portfolio je aktivně řízeno s tím, že expozici na dluhopisový trh je možné získat jak investicí do konkrétních dluhopisů, tak například využitím ETF. V případě ETF může být výhoda, že portfolio manažer „jednoduše zainvestuje do celého trhu, a přitom s výraznou diverzifikací. Nemusí čekat, až vyjde vhodná emise s přijatelným rizikem a odpovídajícím výnosem.“ V současnosti však většinu portfolia tvoří konkrétní pozice.

V rámci výběru dluhopisů do portfolia srovnávají portfolio manažeři např. výnos jednotlivých dluhopisů s výnosem swapových sazeb, sledují pohyby celé výnosové křivky, vývoj rizikové prémie, ale i pohyby výnosových křivek v jiných měnách či cenu měnového zajištění.

Mezi základní vstupy do celého investičního procesu pak například patří nastavení sazeb a komunikace centrálních bank, stejně jako relativní srovnání vývoje rizikových přirážek nejen korporátních, ale i státních dluhopisů.

Dochází přirozeně také k dennímu řízení cash-flow s ohledem na přítok/odtok klientských peněz, kuponů, maturit či vyrovnávání kolaterálu.

Součástí celého procesu je také posouzení faktorů jako je konvexita, likvidita, volatilita výnosů, vývoj ratingů, kovenanty dluhopisů, zajištění a další. Nedílnou součástí je pak aktivní řízení durace ale i měnového rizika s tím, že cizoměnové investice jsou obecně zajištovány do koruny.

Výsledkem celého procesu je portfolio, které mohou tvořit jak pevně, tak variabilně úročené dluhopisy, státní i korporátní dluhopisy (včetně HY), stejně jako dlouhé i kratší dluhopisy nebo i hotovost a termínované vklady či repoobchody.

PŘEVAHA HOTOVOSTI

Graf 1 zachycuje složení portfolia dle tříd aktiv a je z něj hned na první pohled patrné, že největší část tvoří hotovost, resp. termínované vklady. Následují české státní dluhopisy a také korporátní dluhopisy.

Pokud jde o ono vysoké zastoupení termínovaných vkladů, můžeme říci, že má v zásadě dva důvody. Ten jeden je vlastně celkem prozaický, termínované vklady aktuálně nesou celkem zajímavé výnosy.

Další zásadní důvod je ten, že portfolio manažeři již nějakou dobu zastávají názor, že inflace není dočasná a ani krátkodobá. V takovém případě je vhodné zkrátit duraci fondu, aby bylo možné v případě korekce cen dluhopisů díky inflaci následně rychle zainvestovat do „levnějších“ dluhopisů.

Snaha o nižší duraci a vyšší váha termínovaných vkladů je tak dána i konkrétní strategií, kdy např. strategie tzv. barbell vychází z toho, že česká výnosová křivka je nyní výrazně negativně prohnutá. To znamená, že místo 5letého dluhopisu s výnosem 5 % nakoupí portfolio manažeři velmi dlouhý dluhopis a aby mělo portfolio stejnou průměrnou splatnost, uloží část peněz do vkladů.

To se projevuje i v grafu 4, kde je vidět, že více jak 11 % portfolia tvoří dluhopisy se splatností nad 10 let. Ovšem celková průměrná splatnost portfolia se nyní pohybuje kolem hodnoty 2 roky.

Celkově je nyní strategie fondu nastavena tak, že základní sazba v ČR nepůjde tak rychle dolů, jak si někteří myslí a tedy, že se na

7 % udrží déle. Omezená je i expozice na korporátní dluhopisy, i když jak ukazuje tabulka top 10 pozic, v portfoliu můžeme narazit na dluhopisy Regiojetu, Českých drah či České spořitelny.

ZAJÍMAVÝ VÝNOS

Grafy 2 a 3 srovnávají korunový výnos fondu od jeho založení s výnosem kompozitního indexu, který tvoří z 50 % sazba 6M PRIBOR, z 25 % index českých státních dluhopisů a z 25 % index globálních korporátních dluhopisů. Tento kompozitní index není benchmarkem fondu a slouží tak jen velmi orientačně jako ukázka toho, jak si fond vedl vůči složenému indexu, který rovněž dává značnou část hotovosti a dále kombinuje různé dluhopisové investice.

Podobně je nutné vnímat i srovnání v grafech 5 a 6, kde jsou mimo portrétovaný fond zachyceny již i další dluhopisové fondy dostupné v ČR, které však uplatňují různou strategii. Fond od Amundi je konzervativní a reprezentuje tak onu „hotovostní část“, naopak fond od J&T sází hodně na české a slovenské korporátní dluhopisy. V zásadě nejblíže je svou strategií fond od společnosti Conseq, nicméně i jeho portfolio se výrazně liší. Jak je nicméně vidět, portrétovaný fond si v tomto ohledu vede v dosavadní historii dobře.

Partners Bond Opportunity uvítají zejména zastánci aktivního flexibilního přístupu k výběru dluhopisů, kteří preferují fond, jehož portfolio může tvořit jak značná hotovostní část, tak třeba HY dluhopisy. Velký význam tak v tomto případě má schopnost portfolio manažerů správně vyhodnotit situaci na trhu.

Zdroj: časopis FondShop