Tisíce pojišťováků nestíhají zkoušky kvůli viru. Pomůže jim odklad?

Až třicet tisíc zprostředkovatelů pojištění v Česku nemůže včas dokončit takzvanou odbornou certifikaci. Kvůli koronavirovým omezením se totiž musely pozastavit zkoušky pro prodej pojistných produktů.

Vydáno: 9. 11. 2020
Kategorie: Pojistím se
Zdroj: PartnersNews

Podle údajů České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) zbývá přezkoušet přibližně 15 až 20 tisíc vázaných zástupců. Dalších řádově 10 tisíc osob mohou tvořit zaměstnanci pojišťoven. Přísnější podmínky podle nového zákona o distribuci pojištění mají splnit do konce letošního listopadu.

„Termín zkoušky jsem měl letos v září, ale k jejímu úspěšnému složení mi bohužel chyběly tři procentní body. Od té doby jsem se přihlásil už na tři náhradní termíny, ale všechny byly z důvodu vládních opatřením kvůli covidu zrušeny,“ popisuje jeden z dotčených pojišťovacích poradců.

Ani ne rok místo dvou
Zákon o distribuci pojištění vyšel ve Sbírce v červenci 2018, účinný je od 1. prosince 2018. Stanovil dvouleté přechodné období – zprostředkovatelé tak mohli působit bez zkoušky až do konce listopadu 2020.

Zkoušky mohou probíhat jenom u takzvaných akreditovaných osob, což je v současnosti 23 soukromých společností, profesních asociací nebo vzdělávacích organizací. Jenže proces jejich akreditace u České národní banky nebyl dostatečně rychlý. Zkouškové otázky pak zveřejnila v srpnu 2019, takže začít mohly teprve od loňského září.

„Komplikace nastaly už při jarní vlně epidemie, kdy podle vládních nařízení musely být zkoušky zcela pozastaveny. Jednalo se přibližně o dva měsíce. Za tuto dobu mohly být akreditovanými osobami prozkoušeny tisíce uchazečů. Pro ty, kteří už byli na zkoušku naučeni a termín jim byl zrušen, to jistě představovalo další stresující faktor,“ připomíná Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Teď se situace opakuje. „Během posledních měsíců komplikovalo zkoušení omezení shromažďování osob. V současné době jsou zkoušky zakázány vládním nařízením úplně a není reálné, že by se situace zlepšila,“ říká Marek Černoch, výkonný ředitel České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování.

Přechodné období přitom končí už za pár týdnů. „Vyvolává to velkou nervozitu jak u uchazečů, kteří odbornou zkoušku zatím nesložili, tak u pojišťoven a zprostředkovatelských sítí,“ zdůrazňuje Matoušek.

„Zákon sice nevylučuje distanční přezkoušení, ovšem akreditace certifikačních společností u České národní banky ji aktuálně neumožňuje,“ dodává Černoch.

Už od 1. prosince tak hrozí, že výrazně klesne počet osob, které mohou sjednávat nové pojistné smlouvy a také se starat o ty dosavadní, například o jejich změny.

„Zprostředkovatelé, jejichž dominantním segmentem je pojištění, by nemohli pokračovat ve své současné výdělečné činnosti. Za distributory, kteří musí mít tuto zkoušku, jsou považovány i interní sítě pojišťoven, případně jejich zaměstnanci na přepážkách. Mohlo by tedy dojít i ke zhoršení obslužnosti klientů,“ upozorňuje Simona Machulová, ředitelka právního úseku finančně poradenské společnosti Partners.

Řešení čeká ve sněmovně
Poslanci napříč stranami – Jan Řehounek (ANO), Zbyněk Stanjura (ODS), Jiří Dolejš (KSČM), Věra Kovářová (STAN) a Jan Hrnčíř (SPD) – už navrhli novelu, která prodlouží přechodné období o šest měsíců. Zkoušku by tak stačilo složit do 1. června 2021. Na včasné přijetí novely však zbývá necelý měsíc.

„Podle našich informací existuje silná a široká politická vůle, aby novela prošla legislativním procesem včas, tedy aby byla projednána v navrhovaném zkráceném režimu. Nezaznamenali jsme ani žádné věcné výhrady, které by myšlenku prodloužení lhůty ke složení zkoušky problematizovaly,“ říká Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí, které v říjnu k návrhu vydalo souhlasné stanovisko.

Kdyby poslanci nestihli lhůtu včas prodloužit, skončí podle odhadů ČASF až dvě třetiny dotčených osob na úřadech práce. „Věříme, že poslanci chápou urgentnost tohoto návrhu a stihnou schválit změnu v termínu. Pokud ne, je důležité, aby tak jako tak byl legislativní proces dokončen co nejrychleji a zmírnily se dopady na sociální situaci především externích zprostředkovatelů,“ zdůrazňuje Matoušek.

Za stěžejní považuje zavedení zkoušky odborné způsobilosti v online podobě. Česká národní banka, která na obor dohlíží, distanční formu obecně nevylučuje. Podle její mluvčí Petry Vodstrčilové ale v praxi zatím není systém nastaven tak, aby zkoušky na dálku splnily všechny požadované věcné a organizační podmínky.

„Jednání s Českou národní bankou o podmínkách pro takovou zkoušku, kterou by každý mohl dělat pod vzdálenou kontrolou komisaře ze svého domova a nemusel by se tak bát nákazy, jsou ale na dobré cestě. Věříme, že se systém podaří spustit v řádu několika týdnů,“ dodává Matoušek.

Zdroj: Peníze.cz