POJIŠTĚNÍ MAJETKU A VOZIDEL

Schválně, kdy naposledy jste řešili pojištění své nemovitosti nebo automobilu? Jen ceny realit za poslední dobu ohromně vylétly a rostou dál. Alfou a omegou pojištění nemovitosti je přitom výše pojistné částky, která mnohdy bohužel neodpovídá skutečné hodnotě daného domu či bytu. Je tak možné, že váš majetek je podpojištěný, a dojde-li ke škodě, nebudou vám peníze z pojistky na nápravu stačit.

Zkrotí živly i lidské chyby

Pojištění majetku je stále na vedlejší koleji, ačkoliv poskytuje ochranu v případě, že dojde k jeho zničení, poškození nebo odcizení. K nehodám přitom může dojít jak lidskou činností, tak vlivem přírodních živlů jako jsou požáry, krupobití i vichřice. Škody se pak počítají v řádech statisíců a správně nastaveným pojištěním je pak snadno ufinancujete.

Víte, že:

  • je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti? Třeba rekonstrukci střechy, oken či fasády kryje jen pojištění nemovitosti.
  • k automobilu lze sjednat i další připojištění? Třeba pojištění proti krádeži, skel anebo pro cesty do zahraničí.
  • svou pojistku můžete aktualizovat? Alespoň jednou za dva roky vám poradci zrevidují obsah pojistky a upraví tak, aby částka z pojištění kryla skutečnou hodnotu vašeho majetku.

Chraňte si to vzácné, co máte

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Musí mít každý majitel automobilu; jeho smyslem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda provozem tohoto vozidla.

Havarijní pojištění

Je dobrovolné pojištění; v základní úrovni se sjednává pro minimalizaci rizik na vozidle či jeho části pro situace typu havárie, odcizení, vandalismu či živelních událostí.

Pojištění odpovědnosti
za škodu

Na řešení škod, které pojištěný způsobil na zdraví jiné osoby, poškozením nebo zničením věci.

Pojištění domácnosti

Vztahuje se vnitřní vybavení domácnosti.

Jak přání měníme v realitu

Efektivně propojujeme nabídku mnoha finančních institucí na trhu se službou nezávislého finančního poradenství.

1.
Analýza

Ptáme se, abychom mohli připravit bezchybný osobní finanční plán.

2.
Poradenství

Představíme finanční plán a produkty, které pak společně zrealizujeme.

3.
Servis

O klienty se staráme dlouhodobě dle jejich aktuálních potřeb.